152m2 đất ONT xã Phương Hải giá chỉ 850tr

Chi tiết

152m2 đất ONT xã Phương Hải giá chỉ 850tr, xã Phương Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.