Huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải là huyện ven biển của tỉnh Ninh Thuận, thế mạnh là du lịch, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản